10.000 yıldır fikirleri ve kültürleri bünyesinde bir araya getiren coğrafya:Anadolu.

Medeniyet; şehirlilik, tüm insanların bir şehirli olarak hayattan tam faydalanması anlamına gelir. Göçebe yaşamdan toprağa yerleşmeyi, düzenli sosyal ilişkiler kurmayı ve üretkenliği temsil eder. Medeniyet hayatın her alanındaki toplumsal düzenlemelerin gelişmişlik düzeyine ulaşmasıdır.

Anadolu medeniyeti… Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, uygarlık beşiğinde nice uluslara kucak açmış bir medeniyet… Mehmet Akif’in mısralarındaki gibi Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar iken bile ayakta durmayı, varlığını sürdürmeyi, milleti yüreklendirmeyi başarabilmiş toprakların medeni hali... Çin’den Orta Asya Türklerine, Hindistan’dan Mısır’a kadar sayılamayacak kadar çok sayıda ülkenin eserlerine evrensellik kazandırmıştır.Tarih boyunca birçok uygarlığın barındığı Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile, dünya tarihine birçok “ilk”e şahitlik etmiştir.Antik çağlardan Roma’ya, Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar soyut ve somut değer taşıyan bütün çalışmaların vücut bulmuş halidir. İnsanlığın en eski zamanlarından bu yana birikmiş dil, din, ahlak, felsefe, iktisat, sanat ve edebiyatın temel taşlarının günümüze kadar erişimini sağlamış, geçirdiği tüm süreçlerde birikimlerine yeni ve çağdaş ürünler eklemiş bir medeniyettir Anadolu Medeniyeti.

Histry
Histry
Histry

Anadolu Medeniyetleri

icon
Göbeklitepe

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılına adının verildiği Göbelitepe, dünyadaki ilk inanç merkezidir. 12.000 yıllık tarihi ile Göbeklitepe bizlere; din unsuru ile kültürel evrimin tarımdan önce gerçekleştiğini göstermektedir.

icon
Asur

M.Ö 2025 ve 612 yılları arasında var olan Asurlular ilk kütüphaneyi kurmuş ve heykel sanatında gelişme sağlamışlardır. Tüccarlarının, diğer kentlerin yakınlarında Karum adı verilen ticari amaçlı yerleşkeler kurması ile bilinen Asurlular; Medler ve Babillerin birleşerek saldırması ile yıkılmışlardır.

icon
Hitit

Anadolu’da kurulan Hitit Uygarlığı, tarih yazıcılığını başlatmaları, bunu yaparken tarafsız olmaları ve yaptıkları işleri anal denilen yıllıklara yazmaları ile bilinirler. Mısırlılar ile tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı yapmışlardır. İlk meclis olan Pankuş Meclisi yine Hititliler tarafından oluşturulmuştur.

icon
Urartu

Milattan önce 1. yüzyılın başlarında, Van Gölü çevresinde kurulan, başkenti Tuşpa olan bir devlettir. Bölgeye gelen kavimler; ayrı ayrı beylik ve kavimler şeklinde yaşamaktansa bir devlet kurarak kendilerini koruyabilmek amacı ile bir süre sonra bir araya gelmiş ve Urartu Devleti’ni kurmuştur.

icon
Frigya

Frigler, M.Ö 1.200 yılında Anadolu’ya, Afyon yakınlarına gelerek boylar şeklinde yaşamış; M.Ö 750 yılında Frigya Devletini kurmuşlardır. Aynı topraklarda yaşayan Yunanların kültürleri ile etkileşim içinde bulunan Frig kültürü, Roma ve Yunan kültüründen bağımsız kalamamıştır.

icon
Lidya

Anadolu’nun batı yarısını neredeyse kapsamış olan Lidya Uygarlığı, 680 yılında Friglerden bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Başkentleri Sardes’tir. Lidya, dönemin en büyük ve en zengin kentidir. Lidyalılar, altın, gümüş ve elektrolit kullanan para yapan ve kullanan ilk medeniyet olmuştur.

icon
Pers

200 yıl kadar Anadolu’ya hükmeden Persler, İranlıların atalarıdır. Dünya nüfusunun %55’ini topraklarında barındırdığı bilinen imparatorlukta, dini inanışların temelini, iyilik yapanların ışık dünyasına, kötülük yapanların karanlık dünyasına gittiğine inanılan "Zerdüştlük" oluşturmuştur.

icon
Helenistik Dönem

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu uygarlık tarihinde, M.Ö. 323 yılında Büyük İskender’in ölümü ile başlayan Helenistik Dönem, Yunan uygarlığının egemen olduğu dönem olarak bilinir. Bu dönemde sağlık, felsefe, matematik, coğrafya gibi alanlarda pek çok bilim adamı yetişmiştir.

icon
Roma İmparatorluğu

Bugünkü İtalya’nın Roma kentinde doğan ve yine bugünkü sınırları ile Türkiye, Mısır, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Portekiz gibi pek çok ülkeyi kapsayan Roma İmparatorluğu resmi dil olarak Latince’yi kullanmıştır. Çağının en büyük askeri gücünü oluşturan Roma İmparatorluğu’nun bir diğer başarısı kuşkusuz günümüzde ders olarak okutulan Roma Hukuku’dur.

icon
Bizans İmparatorluğu

İmparatorluk; 375’te Kavimler Göçü sonucu Roma Kralı’nın Roma İmparatorluğu’nu iki oğluna ayırması sonucu İstanbul’da kurulmuştur. En doğru ve bilinen örneği ile Ayasofya, Bizans Çağı’nın eşsiz eserlerindendir. Ayasofya’dan ve duvarlarında bulunan sanat ögelerinden yola çıkarak Bizans sanatının konusunun çoğunlukla din olduğunu anlayabiliriz.

icon
Osmanlı İmparatorluğu

Bağımsız bir devlet olarak Osmanlı, 1299 yılında kurulmuştur. Hanedanlığa da adını veren Osman Bey devletin kurucusu olarak kabul edilir. İslam ve Türk-İslam devletlerinin en güçlüsü, en uzun sürelisi olmuştur. 16. yüzyılda dünya siyasetine yön vererek bugünkü dünyanın siyasi ve dini yapısının oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur.

icon
Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti tarihi; 1. Dünya Savaşı sonrası yenik düşmüş ve toprakları hızla paylaşılan Osmanlı Devleti’nin temelleri üzerinde; Atatürk önderliği ile Osmanlı Devleti’nin son ordusu ve Kuvayı Milliye adı verilen halk ordusu ile inşa edilmiş bir devlet olarak başlar. Toplum üzerinde kurulmuş olan baskı yıkılmış, monarşik yapı kaldırılmıştır.

BLOG

img
Kız Kulesi: İstanbul’un Zarif İncisi

Uğruna birçok şiir yazılan ve ziyaret etme imkanı bulan herkeste hayranlık uyandıran Kız Kulesi’ni, gelin tüm yönleriyle hep birlikte tanıyalım.

2021-03-11 11:23:09
img
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi - İSTANBUL

Tarihe tanıklık eden, eşsiz güzelliği ve etkileyici mimarisiyle her döneme etki etmiş Ayasofya, İstanbul’un Fatih ilçesinde, Sultanahmet semtinde yer almaktadır.

2020-09-22 11:16:30
img
İstanbul Havalimanı Müzesi

Dünyanın en modern ve en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, İstanbul'un kuzeybatısında Arnavutköy'de yer alıyor. 2018 yılında açılan havalimanı, geniş ve modern terminalleri ile sadece ulaşım anlamında değil kültürel anlamda da günün 24 saati milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.

2020-11-13 13:52:30
img
Lokum Kültürü

Osmanlı saray mutfağının geleneksel Türk tarifi ile hazırlanan, hafif kokusu ve güzel tadıyla en önemli lezzletlerinden biri olan lokumun tarihi yüzlerce yıl önceye dayanıyor. Lokum eski dönemlerinde “rahat ul-hulküm” yani “boğazı rahatlatan” anlamına gelirken zamanla Türkçe “lokum” olarak adlandırılmıştır.

2020-09-16 17:51:23