“Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.”

Bir milletin tarihi ve kültürel birikimi o milletin milli hafızasıdır, gelecek bu hafıza ile biçimlenir. Geçmişiyle bağını koparan milletler hafızalarını kaybeder, tarihten silinip gider.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan; beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir.”

Mustafa Kemal Atatürk

ANADOLİA, önderimiz Atatürk’ün millet tanımında geçen “zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan” Anadolu insanının yarattığı kültürel zenginliği yine onun tanımıyla muhafaza ve devamlılığını sağlama yolunda çalışmalarını yürütmektedir.

ANADOLİA, bir milleti millet yapan en temel unsurlardan birinin kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak ve bu mirası canlı tutmak olduğunu bilmekte ve bu bilinçle ürettiği her ürünün bu amaca hizmet edecek hassasiyette olması için gerekli özeni göstermektedir.

Kültürel etkileşimle sınırlar ortadan kalkar, kültürel miras ortak diyaloğun sesi hâline gelir.

Kültür: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.

Kültürel miras, bir ülkeye bir devlete ait değildir. O topraklarda yaşamış olan tüm kültürlerin ortak yansımasıdır.

“İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını iten çiçeğe
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
Konya’nın beyaz
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları
Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına
Öylesine benzer ki
…”
Edip Cansever

Histry
Histry
Histry

BLOG

img
Istanbul Airport Museum

Istanbul Airport, one of the most modern and largest airports in the world, is located in Arnavutköy, northwest of Istanbul. Opened in 2018, the airport serves millions of passengers 24 hours a day, not only in terms of transportation but also in cultural terms, with its large and modern terminals.

2020-09-17 09:34:54
img
Lokum Kültürü

Osmanlı saray mutfağının geleneksel Türk tarifi ile hazırlanan, hafif kokusu ve güzel tadıyla en önemli lezzletlerinden biri olan lokumun tarihi yüzlerce yıl önceye dayanıyor. Lokum eski dönemlerinde “rahat ul-hulküm” yani “boğazı rahatlatan” anlamına gelirken zamanla Türkçe “lokum” olarak adlandırılmıştır.

2020-09-16 17:51:23
img
Ebru Sanatı

En eski Türk sanatlarından biri olan ebru sanatı, Orta Asya’nın en önemli kâğıt bezeme sanatlarından birisidir. Tezhip ve hat ile birlikte birçok zeminde kullanım alanı olan ebru sanatının günümüze çok başarılı örnekleri kalmıştır.  
 

2020-09-16 17:44:41
img
Türk Kahvesi

Geçmişten günümüze süregelen zamanda üretilen, biriktirilen ve ilerleyen her şey, toplumumuzun kültürünü yansıtır. Kültür, zamanla toplumlar tarafından sahiplenilir, yayılır ve gelişir. İşte bizim kültürümüzün en önemli parçalarından birisi de mutfak kültürüdür. Misafirperverliğin ve hoş sohbetin güzel bir göstergesi olan kahve, birçok toplumun mutfağının, yüzyıllardır vazgeçilmez bir parçasıdır. 

2020-09-10 11:55:14